Rapport från årsmötet 2020
28 november, 2020 av admin i Aktuellt

Lördagen den 21a november höll föreningen det årliga årsmötet. Det vi kan konstatera är att ekonomin är mycket god. Likviditeten är 100 procent, och bättre än så kan det inte bli. Det fanns därmed inget att anmärka från revisorns sida, vilket följaktligen innebar att styrelsen gavs ansvarsfrihet. Skälet till att ekonomin är så god som den är beror på tillströmmande bidragsanslag från kommunen kombinerat med en låg till mycket låg aktivitet när det gäller föredrag, tillställningar eller andra evenemang som föreningen vanligtvis brukar ordna under ett normalt verksamhetsår. Den låga aktiviteten är också något som märktes av i den verksamhetsberättelse som föredrogs. Det är därför inte märkligt att föreningen, mycket på grund av detta, har tappat i antalet medlemmar över året, eftersom föreningen inte kunnat erbjuda medlemmarna något för sitt medlemskap. Det är naturligtvis illa, och vi hoppas under kommande året erbjuda mycket mer arrangemang än vad som hittills förekommit. Årsmötet passade också på att avtacka avgående styrelseledamot Rita Poromaa för sina insatser under åren. Rita kommer att ersättas av Anders Emanuelsson som jag hälsar välkommen till styrelsen.

Förutom de sedvanliga årsmötespunkterna så tillkom två övriga frågor. Det första gällde en stadgekomplettering där vi skriver in ett force majeure att vi inte kan uppfylla tre förpliktigande medlemsmöten under ett verksamhetsår om det föreligger sådana omständigheter i omvärlden som vi påverkas gravt av och som vi inte kan påverka i någon riktning. Sakskälet bakom detta är naturligtvis den pågående pandemin som förbjuder till och från att man arrangerar en större offentlig tillställning. Det andra gäller en förändring av föreningsnamnet från nuvarande ’Tornedalingar i Umeå’ till ’Tornedalingar, lantalaiset och kväner i Umeå’. Detta av två skäl. Det första därför att STR-T har sedan något år tillbaka gått samman med förbundet/föreningen för lantalaiset och kväner så att vi numera tillhör samma förbund. Därför är det följdriktigt att även föreningarna inom STR-Ts regi tar denna namnändring på allvar. Det andra skälet till detta beslut är att vi tror inom styrelsen att detta utgör en grogrund att rekrytera fler medlemmar till föreningen genom att vi kan vidga föredrag, tillställningar eller andra typer av arrangemang så att det tilltalar även andra meänkielitalande och kulturellt likasinnade grupper än enbart tornedalingar.

Utöver detta informerade jag också årsmötesdeltagarna kring den enkät som Umeå kommun har ställt till Umeå kommuns medborgare ifall det finns ett behov av meänkielitalande och kulturellt tornedalskunnig personal på framför allt äldreboenden i kommunen. Gensvaret på enkäten har generellt varit mycket låg hos samtliga erkända minoritetsgrupper. Och av de personer som själva definierat sig som tornedalingar så var det högst en till två personer som sa sig ha ett visst behov av att personalen var meänkielitalande och hade kulturell kompetens av Tornedalen. Med utgångspunkt i detta informerade jag årsmötet om att jag som ordförande kommer framöver att föreslå att äldre tornedalingar som har ett behov av att mötas av personal som är meänkielitalande vid äldreboenden skall i så fall kunna få detta behov, till viss del, uppfyllt genom placering i den enhet för finsktalande som idag, enligt muntlig uppgift från företrädare för sverige-finska föreningen i Umeå, finns vid Ersboda omsorgs- och äldreboende.

Tage Alalehto