Ordföranden har ordet feb 2021
13 februari, 2021 av admin i Aktuellt

Föreningens verksamhet så långt vi ser det i dagsläget

Var hälsad alla medlemmar och hemsidesbesökare till Tornedalingar i Umeå. Såsom varande ordförande för föreningen skulle jag vilja meddela några ord på vägen mot en ljusare framtid.

Som ni säkert har noterat så är föreningsverksamheten ut mot medlemmarna idag lika med noll. Och som det ser ut den närmaste framtiden så kommer det att vara så åtminstone vårvinter ut. Men hav tröst till höstens inledning planeras en stor språkfestival vid Gammlia till vilket samtliga erkända minoritetsgrupper är inbjudna att delta och föra ut sitt budskap och sina aktiviteter till var och en av oss som är intresserade av detta.

Problemet med den låga föreningsaktiviteten beror förstås på det rådande pandemiläget och den något förvirrade vaccinationssituation som råder. Med tanke på våra medlemmars mogna ålder så är det inte lämpligt att ordna några fysiska möten. Det kan dock gå via digitala möten, men även här kan den mogna åldersgraden sätta sina spärrar i det att både teknik och handhavande inte är lika flink som hos de yngre generationerna. Vi får helt enkelt ge oss till tåls och hoppas att åtminstone vaccinationerna kommer igång på ett fullvärdigt sätt så att vi därigenom står bättre rustade för eventuella covid-angrepp.

Tage Alalehto