Ordföranden har ordet april 2021
2 april, 2021 av admin i Aktuellt

Föreningens verksamhet så långt vi ser det i dagsläget (forts)

Inte helt överraskande håller coronopandemin fortfarande sitt grepp om oss. Det spiller över på föreningens verksamhet som är lika med noll aktivitet, och det kommer nog att vara så en tid framöver till hösten.

Det vi kan glädja oss åt är de stora industriprojekt som nu planeras i Norrbotten, och den sysselsättningsökning detta kommer att innebära om planerna åtminstone till hälften förverkligas över 2020-talet. I ett tidigare inlägg i detta forum har jag pläderat för att detta kan få mycket positiva effekter för den Tornedalska sysselsättningsstrukturen, inte minst genom de digitala tekniker som nu lanseras på bred front. För de yngre generationerna ser jag detta som en ljus framtid, inte bara i ekonomiskt avseende utan också i kulturellt avseende. Ju fler och yngre människor som kommer att bosätta sig i Tornedalen desto större förutsättningar finns det att börja bygga upp nya och hållbara överlevnadsstrategier för byarna. Och jag hoppas och jag tror att detta i så fall medför att ett av vårt mest grundläggande identitetsdrag i Tornedalen: Ei se kannatte kan avföras och ersättas med en helt annan och mer grundläggande positiv och frihetlig hållning i våra relationer och till vår framtid.

Tage Alalehto