Protokoll Styrelsemöte Tornedalingar i Umeå  2008-05-05

 

Plats:Öbackavägen 7 A, Umeå.

Närvarande:

Arent Hanno, ordförande
Hans Allergren, kassör
Margaretha Bucht Bråting, ledamot
Ingegerd Lindmark, ledamot
Håkan Pettersson, styrelsesuppleant
Gunborg Söderberg, festkommittén

1. Genomgång av föregående protokoll.

2. Dagordningen godkändes.

Sekreterare: Margaretha Bucht Bråting

Protokolljusterare: Hans Allergren.

3. Information om kassan:

 Kassören Hans Allergren informerade om kassabeståndet och om aktuella utgifter.

4. Information om aktuell medlemslista:

Totala antalet medlemmar är 112. Påminnelse om betalning av medlemsavgift görs av STR-T´s kansli i Aapua.

5. Information från förbundskongressen i Övertorneå den 26 april:

Nya styrelsen.

http://www.str-t.com/styrelse.htm

Namnfrågan

STR-T, Svenska Tornedalingars Riksförbund - Tornionlaaksolaiset eller något enklare. Den nya styrelsen fick i uppdrag att presentera resultatet till nästa kongress.

Stipendieutdelning 

http://www.str-t.com/aktuellt.htm

Tornedalsflaggan Blå, vit, gul. Finns att köpa. 

Allmänna flaggdagar: 15 juli (start ”meänkieli”) och 25 oktober, minoritetsdagen.

6. Information om resan till Nordmaling den 24 maj.

Håkan Petterson informerade om den planerade resan till Nordmaling. Annons i Föreningsguiden samt e-post till samtliga medlemmar med e-post adress. Se vidare om programmet på hemsidan.

7. Information om vår lokalavdelnings stadgar:

Hans och Ingegerd arbetar med våra nya stadgar och presenterade ett diskussionsunderlag som kommer att behandlas vidare under hösten.

8. Information om hösten:

Surströmmingsfest i september, mer info kommer när tiden närmar sig. Bengt Pohjanen besöker oss i oktober.

Årsmöte i november

9. Nästa styrelsemöte: 8 september 2008