Seminarium om den nya minoritetslagstiftningen
28 juli, 2019 av admin i Aktuellt

Tornedalingar i Umeå har erhållit bidrag i Umeå kommuns satsning, Demokratiskjutsen.

Målet är att sprida kunskap om den nya minoritetslagstiftningen med fokus på samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Tid och plats: lördag 12 okt 2019 kl 10.15-15.00 på Väven, plan 2.

Program

kl. 10 inledning och presentation av Tage Alalehto ordförande i Tornedalingar i Umeå

kl. 10 Hur blir det nu ? Med en förstärkt minoritetslagstiftning

Lennart Rohdin, sakkunnig i minoritetslagstiftning har på uppdrag av regeringen analyserat och gett föreslag på hur efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter ska säkras.Han har stor erfarenhet i dessa frågor och kommer under dagen att ge oss en historisk tillbakablick samt en orientering i den nya lagen med fokus på samernas och tornedalingarnas historia och framtid.

Kl.12 -13:15 uppehåll för lunch

kl. 13.15 Hasse Alatalo, tornedalsk musiker och journalist har inventerat och samlat ihop visor och låtar i Tornedalen. Dessa finns dokumenterade i boken ”Nurmen Lintu” (Ängens fågel ) flera av visorna finns inspelade och även tolkade av Hasse och gruppen Norrlåtar.

Kl. 14:50 Summering och avslutning