Berättat

Historier av Östen Bucht

Östen är född i Lampisenpää, Svanstein i början av 40-talet. Han har bland annat skrivit boken ”Birkarlar och norrgående hälsingar”

Så döptes Torne älv Utdrag ur Östen Bucht(2010): Birkarlar och norrgående hälsingar, kapitlet om Torne älv.

Anders Hellant Promemoria
Östen Bucht skriver om Anders Hellant; Det latinska tankespråket Scientia Potentia Nostra betyder kunskap är vår styrka. Anders levde under upplysningstiden då just ny kunskap hölls högt i kurs. Det var då man inrättade Kungliga Vetenskapsakademien dit Anders blev invald som ledamot på förslag av själve Carl Linné – en av akademiens grundare!

Rosa Tornedalica Om Tornedalens egen ros – Diktaren James Thomson

Östen spekulerar här om soldyrkan i Tornedalen, han har skrivit
SOLKORSET – ett uttryck för soldyrkan vid norra polcirkeln

Östen har även skrivit ”Renoveringen av rökstuga å Lampinengården, Juoksengi” här är ett utdrag:
Om etikett och uppförande i pörtet eller på tornedalsfinska 
”penkillä on viehraan paikka ja pää on lakin naula”.Skidtur med tur i oturen

Berättelse av Birger Engström


Minnen av starka händer

Berättelse av Anders Kohkoinen