Om föreningen

Torniolaaksolaisia Uumajassa Tornedalingar i Umeå är en lokalförening under förbundet Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset STR-T.

Denna förening är för alla utflyttade tornedalingar, kväner och lantalaiset boende runt Västerbotten. Även för alla andra i Västerbotten som känner samhörighet med Tornedalen och dess anda.

Det kan kännas skönt att komma tillbaka till Tornedalen i själ och hjärta när vi samlas alla tornedalingar, kväner och lantalaiset om än vi nu bor på olika ställen i Västerbotten. Att höra och prata meänkieli, att känna samhörighet, att minnas och längta till Tornedalen.

Här kan du läsa våra stadgar

Om förbundet

Förbundets namn är Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset STR-T eller dessa beteckningar översatt till andra språk. Föreningens säte är i Tornedalen. Förbundet är ett religiöst och partipolitiskt obundet riksförbund bildat 1981.Vi är en intresseorganisation för Tornedalen och tornedalingar i språkliga, kulturella och samhälleliga frågor samt regeringens remissinstans i dessa frågor.

Vi är ett språkrör för en ursprunglig inhemsk, språklig och kulturell minoritet som sedan april 2000 har nationell minoritetsstatus. Vår målsättning är att främja och stärka minoritetens identitet och dess språkliga och kulturella förankring.

Tornedalsförbundets målsättning
  • Att stödja och uppmuntra forskning om meänkieli, utvecklandet av skriftspråk för meänkilei samt kulturen i Tornedalen
  • Att alla som så önskar ges möjlighet till kostnadsfri undervisning i meänkieli
  • Att uppmuntra författare och påverka förslag att ta fram undervisningsmaterial för meänkieli, vår historia och vår kultur
  • Att bevaka så kommuner och myndigheter följer intentionerna om rätten till vårt språk och vår kultur
  • Att påverka så meänkieli får ökat utrymme i massmedia och egna riksradiosändningar
  • Att förändra attityder genom spridande av kunskap om Tornedalen och tornedalingar
  • Att de ursprungliga geografiska namnen aktualiseras och används jämsides med de svenska
  • Att främja samarbete med andra närstående föreningar, organisationer och övriga sammanslutningar som värnar om det Tornedalska
  • Att utöka kontakter med andra närstående organisationer såväl inom som utanför landets gränser
  • Att utveckla kontakter med andra minoriteter
Vilka är vi?
Styrelsen

Tage Alalehto

Ordförande, Tärendö

073 0203822

Ove Grape

Sekreterare, Kiruna

076-7778359

Berit Lovén

Kassör, Pello

070-523 55 22

Anders Emanuelsson

Ledamot, Juoksengi

072-550 92 75

Ari Hellberg

Ledamot, Haparanda

076-843 81 10

Jouko Kangas

Suppleant

070-573 5303
Programrådet

Birgitta Brännvall

Korpilombolo

073-821 08 03

Rita Poromaa

Lautakoski

076-833 90 28
Valberedningen

Margaretha Bucht Bråting

Lampisenpää

0730-45 44 09

Lennart Häggberg

Sammankallande

070-534 34 21
Övriga

Britta Häggberg

Revisor

072-744 32 82

Berith Boström

Revisor, Suppleant

090-12 62 69