Ordföranden har ordet maj 2021
29 april, 2021 av admin i Aktuellt

Föreningens verksamhet så långt vi ser det i dagsläget (fortsatt forts) samt en kommentar om Årskongressen

Fortsättningsvis kan vi konstatera att pandemin håller oss i sitt grepp och det gäller inte minst Föreningens aktiviteter, vilket kan beskrivas som lika med noll. Vi får helt enkelt hålla ut och fortsatt hålla distans i vart fall så länge restriktionerna gäller. Förhoppningsvis släpper regeringen på dessa till eller under sommaren och vi kan börja leva lite mer normalt, inte minst vi som fått vaccination eller byggt upp antikroppar på det mer klassiska sättet. Dock brukar Föreningens aktiviteter under sommarmånaderna, historiskt sett, vara låga till inga alls, vilket innebär att vi fortsättningsvis får vänta till hösten för eventuell aktivitet.

Några korta ord också om STR-Ts årskongress som avhölls vid slutet av april månad. Ekonomin är mycket god för Förbundet, vilket gör att det finns ett bra handlingsutrymme att börja utföra aktiviteter av olika slag framledes. Dock fick inte sittande ordförande, arbetsutskott och ganska stora delar av styrelsen fortsatt förtroende av kongressen. Det berodde uppenbart inte på misskötsel av ekonomin av något slag. Det berodde till stora delar på bristande kommunikation och tillit mellan delar av kanslipersonalen och ordförande/Arbetsutskott/styrelsen. Problemet började, enligt sittande ordförande, med en löneförhandling med verksamhetsledaren som inte föll väl ut. Detta i relation till, enligt verksamhetsledarens egna uppgifter, att dennes arbetsuppgifter hade under årens lopp blivit allt fler och alltmer betungande i relation till en eftersatt lönekompensation. Det hela eskalerade till slut i en fråga om ordföranden/Arbetsutskottets arbetsgivarroll gentemot personalen som var oklar och inte hade skötts på ett professionellt sätt. Efter flera meningsutbyten så beslutade kongressen med sluten omröstning att avsätta i stort sett hela styrelsen, eftersom hela frågan om bristande kommunikation ansågs bidra till att Förbundet ’gick i stå’ eller rent av kunde skada uppfyllandet av Förbundets målsättning. En i princip ny styrelse valdes av kongressen, varav jag valdes in som ordinarie ledamot i denna. I dagsläget ser jag dock inte självmant någon anledning att avgå från Föreningens ordförandepost på grund av detta engagemang för min del. Men det beror förstås på hur mycket arbete som måste läggas ned i framtiden kring detta. I annat fall är frågan om min ordförandepost som vanligt en fråga om medlemmarnas fortsatta förtroende, vilket avgörs vid kommande årsmöte.

Tage Alalehto